Wat doet een natuurgeneeskundig therapeut?

Hulpvraag
Het eerste contact met jou vindt telefonisch, per mail of via de whatsapp plaats. Hierin komt de reden van het contact aan bod. Op basis van de aangeboden problematiek, beoordelen wij of we jouw dier in behandeling kunnen nemen.

Een behandeltraject bestaat uit een eerste intake consult en vervolgconsult(en). Het is afhankelijk van de klacht en het herstellend vermogen van jouw dier hoeveel tijd dit traject in beslag neemt. Over het algemeen kun je met 2 afspraken veel bereiken. Chronische klachten of klachten die al heel lang bestaan zijn hierop uitzonderingen.

Na het maken van een afspraak ontvangt u een afspraakbevestiging per mail, met alle informatie die u vooraf nodig heeft om goed voorbereidt te zijn.

Intake consult
Een intake consult neemt 1 tot 1 1/2 uur in beslag om een goed beeld te kunnen vormen van alle aspecten van jouw dier. We willen onderzoeken en analyseren waarom jouw dier klachten heeft ontwikkeld, om tot een goede conclusie te kunnen komen en een behandelplan op maat vast te stellen. Hiervoor is het noodzakelijk veel informatie te verzamelen. Dit doen we middels een anamnese, fysiek onderzoek, diagnostische test en een meting van organen, orgaansystemen en het rantsoen. Zo brengen we jouw dier in zijn geheel in kaart.

Op basis van de uitkomst geven we advies over maatregelen & management en evt. ondersteunende therapieën en natuurlijke middelen. Inclusief een voedingsadvies op maat.

Met dit advies ga je de gedurende 6 tot 8 weken aan de slag. Na 3 weken volgt er een tussentijdse evaluatie van 10 minuten per telefoon, mail of whatsapp. Zonodig wordt het behandelplan bijgesteld.

Vervolgconsult
Na 6 tot 8 weken zien we jouw dier terug tijdens een vervolgconsult, waarin we bespreken wat de vorderingen zijn.
We lopen alle aandachtspunten na en checken organen, orgaansystemen en de huidige stand van zaken m.b.t. het rantsoen. Op basis van de bevindingen volgt advies op maat.

Patiënt participatie
Tijdens een behandeltraject is patiënt participatie van groot belang. We hebben de samenwerking met jou als eigenaar nodig om een goed beeld te kunnen vormen van het functioneren van jouw dier. Jouw dier kan dit herstel niet zonder jouw inzet, ook qua communicatie. Dat betekend dat jij ons informeert op regelmatige basis en vragen stelt bij twijfel of onzekerheden of opvallende en afwijkende zaken.

Preventieconsult
Als het dier terug optimaal is, ontvang je advies op maat om jouw dier optimaal te houden en zien we jouw dier graag terug op het halfjaarlijkse preventieconsult, om vroegtijdig verstoringen te kunnen opsporen en grotere klachten te voorkomen.