Rachaël Draaisma spreker op het Healthy Happy Horse Festival

KOOP HIER JE TICKET

Rachaël Draaisma spreker op het Healthy Happy Horse Festival, The 2ND Edition. Een dag in het teken van “Equine Preventie”.

Even voorstellen!
Wij presenteren jou graag een van de deskundige sprekers die LIVE aanwezig is op het online Festival op Zondag 19 december 2021.

Drs. Rachaël Draaisma.
Behaviour consulant, author & speaker

Bekend van:

 

Webinar: Mentale stimulatie en Speurwerk met paarden –  een Introductie

Het paard leeft in een wereld vol menselijke stimuli. De mate waarin hij hiermee kan omgaan, heeft invloed op zijn welzijn en op het leven dat hij leidt. Dit Webinar heeft als doel de kijkers handvatten te geven om hun paard zo te begeleiden dat deze zelf stimuli in onze wereld  gaat ontdekken met een ontspannen gemoed, levenslust en een pro actieve houding. Spreker en ervaringsdeskundige Rachaël Draaisma gaat in op het concept empowerment en waarom de mens soms een stapje terug moet doen in de interactie met het paard. Als link naar de praktijk behandelt Rachaël verder hoe je een passende enriched environment maakt, wat de voordelen hiervan zijn, maar ook valkuilen. Daarnaast wordt speurwerk geïntroduceerd. Rachaël laat zien hoe een paard een voetstappen geur volgt en bezig is met een treat search. Ze bespreekt de voordelen van speurwerk op mentaal en fysiek niveau, ook voor dat paard dat extra zorg behoeft.  Foto’s en films zorgen voor een extra verduidelijking. Ook is er na dit Webinar nog tijd ingepland om Rachaël vragen te stellen. We kunnen niet anders denken, dan dat je na dit Webinar zelf staat te popelen om aan de slag te gaan.

OVER DE SPREKER

Rachaël Draaisma is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Zij heeft altijd paarden en honden in haar leven gehad en besloot in 2002 beroepsmatig met ze te werken. Rachaël behaalde verschillende diploma’s en ging full time werken als gedragsdeskundige en trainer. Eerst alleen met honden, later met paarden. In 2013 behaalde ze het diploma van de TR (Turid Rugaas) International Dog Trainer Education.  Onder Turid’s mentorschap startte ze een studie naar de kalmerende signalen van paarden, waarbij ook gekeken werd, hoe gedomesticeerde  paarden reageren op stimuli in  hun omgeving. En hoe spanning zich verhoudt tot deze kalmerende signalen.  Video materiaal vormt de basis van deze studie. Honderden films van gedomesticeerde paarden van verschillende rassen in interactie met mensen, of met mensen in hun nabijheid werden geanalyseerd. De studie leidde tot de beschrijving van 20 kalmerende signalen die paarden gebruiken om elkaar en zichzelf te kalmeren en een positief sociaal leef klimaat te creëren en te behouden en negatieve escalaties te voorkomen. Het leidde ook tot het maken van  communicatieladders die ieder weergeven hoe een paard op stimuli in zijn omgeving reageert. Iedere trede op de ladder is een spanningsniveau en de bijbehorende lichaamskenmerken en gedragingen worden daarbij gegeven. De ladders zijn een waardevol instrument om de spanning van het paard te beoordelen. En te kijken of deze eventuele spanning verder stijgt of daalt. Deze studie leidde tot het Engelstalige boek “Language Signs and Calming Signals of Horses”. CRC Press publiceerde dit boek wereldwijd in 2017. Het boek is vertaald in het Chinees, Tsjechisch, Fins, Nederlands en Pools. Meerdere andere talen zijn in voorbereiding. Deze studie is voortdurend. Rachaël blijft de communicatieve signalen en dan met name de kalmerende signalen van paarden bestuderen. 

Een andere pijler in Rachaëls werk en leven met paarden is het aanbieden en uitbouwen van mentale stimulatie en speurwerk. Rachaël heeft een methode ontwikkeld om paarden aan te leren om een voetstappen spoor te volgen, zodat zij verloren personen of voedseltassen kunnen vinden.  Speuren heeft heel veel voordelen voor het paard. Het heeft een positieve uitwerking op zijn welzijn, gedrag, hersenontwikkeling en lijf. Maar speuren met paarden is net zo verrijkend voor mensen en kan als een nieuwe discipline worden gezien voor mens en paard. Rachaël gebruikt het speuren als primaire activiteit voor paarden. Maar het aanbieden van mental stimulation en speuren is voor haar ook een essentieel onderdeel bij het begeleiden van paarden met gedragsproblemen. Rachaël Draaisma is een expert in het lezen van de lichaamstaal van paarden. Verschillende kenmerken en gedragingen worden gezien en gelinkt aan spanningsniveaus. Dit leidt tot een accurate assessment van het spanningsniveau van een paard. Ook zorgt het ervoor dat Rachaël de comfortzones van een paard goed kan vast stellen. Die zone waarin het paard al de stimuli om hem heen goed aan kan. Door het combineren van haar observatietechniek  en haar praktijkwerk met mental stimulation en speurwerk is Rachaël de aangewezen persoon om te werken aan het vergroten van de comfortzones van paarden. Paarden die gedragsproblemen hebben, die terug getrokken zijn, die moeten wennen aan een gedomesticeerde wereld, die onder spanning staan, profiteren daarvan.

Om deze kennis te delen reist Rachaël door Europa en wereldwijd om lezingen, workshops en gecombineerde les weekenden te geven over kalmerende signalen van paarden, mental stimulation en speuren met paarden. Enkele van de landen die Rachaël bezocht heeft voor haar werk zijn: China, Denemarken, Engeland, Polen, België, Spanje, Noorwegen, Zweden en Finland. Veel universiteiten en opleidingscentra zijn geïnteresseerd in haar werk. Rachaëls  tweede Engelstalige boek ‘Scentwork for Horses’ is door CRC Press in januari 2021 wereldwijd uitgebracht en is inmiddels ook vertaald in het Nederlands. Bloemendal Uitgevers heeft deze uitgebracht onder de titel ‘Speurwerk met Paarden- De kracht van zintuiglijke verrijking’.

Fotografie: Nikki de Kerf, Gijs Timmers Photography en Rachaël Draaisma