Natuurgeneeskunde

DIER KRUID KRACHT werkt vanuit een holistische benadering.
Zichtbare symptomen hebben vaak een dieper liggende oorzaak. Middels een anamnese brengen we uw dier volledig in kaart. We gaan op zoek naar de oorzaak van de aangeboden problematiek. We maken een analyse en gaan samen met u op zoek naar een oplossing & een uitvoerbaar advies. Afhankelijk van de urgentie van de klachten spreken we een traject af.

DIER KRUID KRACHT bezoekt u & uw huisdier in zijn vertrouwelijke omgeving, zodat we een concreet beeld krijgen en het dier niet onnodig stress geven. Tijdens een anamnese vragen gesprek met u, bespreken we diverse aspecten van het leven van uw huisdier uit het verleden en heden van het dier & onderzoeken en boserveren we u dier.

Waar nodig worden zaken doorgemeten met behulp van de Lecher antenne (meer informatie hierover vindt u in het menu).

Op basis van de verkregen informatie wordt een conclusie getrokken en wordt er samen met u een plan van aanpak doorgenomen.

Over het algemeen volstaat na het eerste (intake) consult eenmalig een vervolgconsult.

In sommige gevallen kan dit via e-mail of telefonisch contact.

U kunt bij DIER KRUID KRACHT terecht voor zeer veel vormen van ondersteuning & begeleiding. Naast de algemene klachten kunt u tevens terecht voor:

Preventieconsult

Een jaarlijks adviesconsult geeft therapeut én diereigenaar de gelegenheid aandachtspunten op fysiek- en gedragsgebied tijdig op te merken. In veel gevallen kunnen daardoor problemen worden voorkomen.

Second opinion

Het is mogelijk dat u, naast de visie en adviezen van uw dierenarts, een integraal advies wilt ontvangen. Wellicht ook wilt u zien of er andere behandelopties zijn en zo ja met welke voor- en nadelen.

Chronische problemen

Een natuurlijke behandeling is vaak succesvol en/of ondersteunend, daar waar de reguliere geneeskunde uitgedokterd is.

Vaccinatie-, castratie- en ontwormingsoverleg

Samen met u bekijken we vooraf welke vaccinaties in welke mate van frequentie raadzaam of verplicht zijn.
Mocht het zo zijn dat uw dier slecht reageert op entingen of wilt u niet “overvaccineren”, dan adviseren wij u een zogenaamde Vaccicheck (titerbepaling). Op basis van de uitkomsten wordt met u overlegd wat wel-niet te vaccineren.

We kijken naar maatregelen en we werken met natuurgeneeskundige therapieën zoals:

  • Aromatherapie
  • Bachbloesemtherapie
  • Celzouten
  • Fytotherapie
  • Gedragstherapie
  • Homeopathie
  • Voedingsadviezen

Een disbalans uit zich in het fysieke-, mentale- en/of energetische lichaam.

Vaak zien we dat eenvoudige veranderingen in het dagelijkse leven van het dier een aanzet kan geven om op eigen kracht te herstellen.
De voornaamste taak van DIER KRUIDKRACHT is hierbij: de omstandigheden voor uw dier gunstig maken opdat de natuurlijke krachten in het lichaam hun werk kunnen doen. Hiertoe leveren wij u een combinatie van maatregelen en middelen, specifiek gericht op de situatie van uw dier.

Wij kunnen u ook preventief adviseren.

Wat wij uiteraard niet doen is de taak van uw dierenarts in zijn geheel overnemen.

Zo vaccineren wij niet & voeren we geen medische ingrepen uit.

Desalniettemin kan DIER KRUID KRACHT juist na een bezoek aan uw dierenarts ondersteuning bieden.

Bijvoorbeeld voor & na een operatie/ castratie/ entingen kunnen wij veel voor uw dier betekenen.

DIER KRUID KRACHT is dan ook complementair.

Bij ernstige, acute klachten verwijzen wij door naar een regulier dierenarts.