Het gedrag van jouw dier verandert… Wat kun je doen?

Wanneer jouw kat, hond of paard gedragsverandering laat zien is dat een natuurlijke manier van communicatie.
Het dier kan zich alleen op die manier uitten.

Wat kan gedragsverandering betekenen?

Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld angst, agressie, boosheid, depressie, verdriet, onveiligheid, bezorgdheid en een gebrek aan zelfvertrouwen ligt hieraan ten grondslag het stagneren van de functie van organen. Bij bepaalde emoties worden neurotransmitters (lichaamseigen boodschappers) overmatig aangemaakt. Een overmaat in het ene orgaan kan leiden tot tekorten op een andere lokatie in het lichaam.

Serotonine is zo’n neurotransmitter waarvan bekend is dat het veel effect heeft op de stemming; tekorten in het zenuwstelsel leiden bijvoorbeeld tot depressie. Op specifieke organen bevinden zich veel receptoren (‘ontvangststations’) voor bepaalde neurotransmitters. Een teveel aan die neurotransmitter kan leiden tot disbalans in de energie van dat orgaan.

Het is dus een boodschap van het lichaam en dit vraagt om op zoek te gaan naar de oorzaak.

Werken op het gedrag is hierin niet de oplossing. Toont jouw dier gedragsverandering?
Wij helpen je dit bij de kern aan te pakken.