Veterinaire natuurgeneeskunde

Veterinaire natuurgeneeskunde ….een zeer effectieve aanpak bij een scala aan klachten.
Een no-nonsense behandeling gebaseerd op een holistische denkwijze, een brede medische opleiding en grote interesse in anatomie, fysiologie, pathologie, klinische diagnostiek, EHBO en farmacologie. We brengen jouw dier in zijn geheel in kaart en adviseren je over de juiste behandeling. Hierbij kijken we naar alle facetten rondom jouw dier en werken we met maatregelen en natuurlijke middelen. Onze uitgangspunten: fysiek, mentaal en energetisch vormen 1 geheel & dier en eigenaar vormen samen een geheel als team (Healthy Happy Teamwork©).

Veterinaire natuurgeneeskunde is geneeskunde voor jouw dier op top niveau. De nieuwste wetenschappelijke inzichten, kennis en ervaringen zetten wij direct om in de zorg voor jouw dier. Wij hebben veel ervaring met het onderzoeken en behandelen van verschillende aandoeningen.

De natuurgeneeskunde gaat uit van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Belangrijk is daarbij om naar het dier als geheel te kijken. Dit wordt de holistische benadering genoemd. Lichaam en geest maken een dier tot één geheel. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Als je kijkt naar de natuur, zie je dat het zelfherstellende vermogen op verschillende manieren, zoals een ziek dier dat hersteld door te vasten of de juiste voeding weet te vinden om weer aan te sterken.

Symptomen zijn slechts de boodschapper van een onderliggend probleem. In plaats van alleen naar de symptomen te kijken en deze te bestrijden, kijkt DIER KRUID KRACHT naar het gehele dier om de oorzaak van zichtbare symptomen te achterhalen en deze vervolgens op een natuurlijke manier bij de kern aan te pakken. Het werken op de oorzaak en een probleem bij de kern aanpakken geeft een oplossing voor de aangeboden problematiek voor de langer termijn.

DIER KRUID KRACHT werkt vanuit een holistische benadering.
Zichtbare symptomen hebben vaak een dieper liggende oorzaak. Middels een anamnesebrengen we jouw dier volledig in kaart. We gaan op zoek naar de oorzaak van de aangeboden problematiek. We maken een analyse en gaan samen met jou op zoek naar een oplossing & een uitvoerbaar advies. Afhankelijk van de urgentie van de klachten spreken we een traject af.

DIER KRUID KRACHT bezoekt jouw huisdier in zijn vertrouwelijke omgeving, zodat we een concreet beeld krijgen en het dier niet onnodig stress geven. Tijdens een anamnese vragen gesprek, bespreken we diverse aspecten van het leven van jouw huisdier uit het verleden en heden van het dier & onderzoeken en observeren we het dier.

Daarnaast meten we uw dier met behulp van de Lecher antenne (meer informatie hierover vindt u in het menu).

Op basis van alle verkregen informatie wordt een conclusie getrokken en wordt er samen met jou een plan van aanpak doorgenomen.

Over het algemeen volstaat na het eerste (intake) consult eenmalig een vervolgconsult. Hierop zijn echter uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij chronische klachten of klachten die al langere tijd aanwezig zijn. Geen dier functioneert intern hetzelfde en heeft zijn eigen tijd nodig om te kunnen herstellen.

Je kunt bij DIER KRUID KRACHT terecht voor meerdere vormen van ondersteuning & begeleiding.
Naast de algemene klachten kun je tevens terecht voor:

Preventieconsult

Een halfjaarlijks adviesconsult geeft jou de gelegenheid aandachtspunten tijdig op te merken. In veel gevallen kunnen daardoor problemen worden voorkomen.

Second opinion

Het is mogelijk om vanuit een andere invalshoek te laten kijken naar problematiek. U kunt bij ons een integraal advies ontvangen. We geven advies en inzicht in andere passende behandelmogelijkheden.

Chronische problemen

Een natuurlijke behandeling is vaak succesvol en/of ondersteunend, daar waar de reguliere geneeskunde uitgedokterd is.

Preventiemaatregelen

We kunnen adviseren over preventiemaatregelen, om te voorkomen dat het dier ziek wordt.
Samen bekijken we vooraf welke vaccinaties aan te bevelen of verplicht zijn.
Wanneer het dier bijwerkingen kent na vaccinatie of wanneer je wilt voorkomen dat het dier onnodig teveel lichaamsvreemde synthetische of chemische stoffen binnen krijgt adviseren wij graag op maat.

We kijken naar maatregelen en we werken met natuurgeneeskundige therapieën zoals:

  • Aromatherapie
  • Bachbloesemtherapie
  • Celzouten
  • Fytotherapie
  • Gedragstherapie
  • Homeopathie
  • Voedingsadviezen

Een disbalans kan zich uiten in het fysieke-, mentale- en/of energetische lichaam. Met inzet van maatregelen en natuurlijke middelen op maat activeren we het zelf herstellend vermogen van het dier. Zo komt jouw dier in zijn kracht.

Wat wij niet doen is de taak van jouw dierenarts in zijn geheel overnemen. Zo vaccineren wij niet & voeren we geen medische ingrepen uit. Desalniettemin kan DIER KRUID KRACHT juist na een bezoek aan de dierenarts ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld voor & na een operatie/ castratie/ entingen kunnen wij veel voor jouw dier betekenen.
DIER KRUID KRACHT is dan ook complementair aan de reguliere diergeneeskunde. Bij ernstige, acute klachten verwijzen wij door naar een regulier dierenarts.