Leren van en met elkaar! Dat is waar Dier kruid kracht voor staat!

Naast het verlenen van veterinaire natuurgeneeskunde & (paarden)coaching is een grote passie het delen en overdragen van verzamelde ervaring en kennis! Hiertoe behoren het geven van lezingen, presentaties, workshops en trainingen, het schrijven van artikelen voor bladen en naast de individuele casuïstiek ook bedrijven te voorzien van een volledige bedrijfsanamnese. Het delen van kennis met eigenaren, studenten en professionals/collega’s draagt bij aan het versterken van het team van dier en eigenaar en elkaars doel om uw dier gezond te houden!

.

Natuurgeneeskundig consult /intake

De oorzaak van de aangeboden problematiek wordt opgespoord. Wanneer de herkomst en ernst van de symptomen zijn vastgesteld, volgt een natuurgeneeskundige behandeling , vastgelegd in een concreet behandelplan in termen van middelen/maatregelen (frequentie/dosering).

Dier kruid kracht biedt advies over: huisvesting, weidebeheer, sociale contacten en verzorging, de leefomgeving, voeding, het gedrag, het karakter, de (ziekte)geschiedenis, de taken van het dier, de relatie dier-eigenaar. 

Veterinaire natuurgeneeskunde is complementair aan elke reguliere behandeling(operatie,

Vervolg consult

In de periode na het starten van de behandeling is er naast de controle afspraken op 6-8 weken, regelmatig contact om elkaar op de hoogte te houden van de voortgang.

Preventieconsult

Een halfjaarlijks adviesconsult geeft de mogelijkheid aandachtspunten tijdig op te merken. In veel gevallen kunnen daardoor problemen worden voorkomen.

Second opinion

Het is mogelijk naast de visie en adviezen van de behandelend dieren- of paardenarts, een integraal advies te ontvangen. Hierbij geven we u inzicht in andere invalshoeken en behandelopties en denken we met u mee om tot de meest passende optie te komen.

Chronische problemen

Een natuurlijke behandeling is vaak succesvol en/of ondersteunend, daar waar de reguliere geneeskunde uitgedokterd is.

Preventie maatregelen

Samen met u bekijken we vooraf welke preventiemaatregelen u kunt inzetten. Zo kijken we bijvoorbeeld m.b.t. vaccinaties in welke mate van frequentie dit raadzaam of verplicht is. Mocht het zo zijn dat uw dier slecht reageert op een vaccinatie of u wilt voorkomen dat u onnodig teveel vaccineert en hiermee teveel chemische stoffen toedient dan kunnen we u hierin adviseren op maat. We kunnen u daarnaast adviseren over preventie voor wormen.

Hieronder een aantal workshops en lezingen die ontwikkeld zijn:

  • Introductie veterinaire natuurgeneeskunde
  • Masterclass voeding paard
  • Preventiemaatregelen paard
  • Healthy Horse, Happy(co)coach.
  • Healthy Happy teamwork
  • De energetische verbinding tussen paard en eigenaar en het effect op gezondheid en welzijn van het paard.
  • Denken in Goud
  • Happy kids met paarden kracht.