ENERGIE, SOUND HEALING & FONOFORESE

SOUND HEALING & FONOFORESE

Dier kruid kracht werkt vanuit de holistische visie (Grieks: Holos = Het geheel) welke uitgaat van het principe dat alles met elkaar in verbinding staat. Gezondheid is alles omvattend. Fysiek, mentaal en energetisch zijn 1 geheel en kun je niet los zien van elkaar. Een verstoring of blokkade in 1 van deze gebieden, geeft direct effect in een ander gebied of alle gebieden. Zo ontwikkelen klachten zich. Om een natuurlijk evenwicht te bereiken en het zelf herstellend vermogen te activeren en optimaal te behouden, kijkt Dier kruid kracht naar al deze facetten van het individuele dier.

Zo kan het voorkomen dat het energie systeem van het lichaam van jouw kat, hond of paard uit balans is.
Een dier bestaat uit een netwerk van energievelden. Dit zijn elektromagnetische velden in en om het fysieke lichaam heen. Het heeft vibrerende frequenties (= golven, trillingen op een bepaalde snelheid), op verschillende bewustzijnsniveaus. Die ook weer verschillende frequenties hebben. Hierin worden interne belevingen van ervaringen opgeslagen. Het lichaam wordt door levensenergie vanuit de aarde en de kosmos bestuurd. Elke cel in het lichaam bestaat uit constant trillende energie. Emoties zijn meetbare, trillende energieën en hebben een directe invloed op alle cellen in het lichaam. Het energetisch systeem beschermd en ondersteund de energetische anatomie en vormt een sterke grens tussen de energie van het individu en de rest van de wereld.

Het energiesysteem kan door stress, emoties, pijn, of trauma ontregelt raken. Dit veroorzaakt verstoringen, wat de doorstroming in het energiesysteem in het lichaam belemmert. Wetenschappelijk is aangetoond, dat het energiesysteem verandert wanneer er fysieke en mentale veranderingen optreden. Bij dieren kan dit naast fysieke en mentale symptomen, gepaard gaan met gedragsproblemen, zoals bv agressie of angstig gedrag.

Chakra’s
Op afbeelding 1 hieronder, zie je de 7 hoofdchakra’s (er zijn er nog veel meer, 22 in totaal). Chakra 1 is de basis, het wortelchakra, gelegen in het perineum en chakra 7 bevind zich boven op het hoofd, de kruin.
Deze energiecentra wisselen levensenergie uit, vanuit de aarde en de kosmos. Elke chakra is verbonden aan een bepaalde zenuwknoop, meridiaan, hormoonklier en aan een bepaald orgaan.

Het lichaam geeft signalen af dat er iets aan de hand is. Vaak geeft het lichaam de plek aan waar ook de emotie, de blokkade, zit. Het energiesysteem word beïnvloed door emoties en ervaringen door gebeurtenissen.

Ieder chakra heeft een andere vibratie, een trilling, frequentie genoemd. In de natuurgeneeskundige wordt deze trilling uitgedrukt in hertz. De trilling zie je ook in de verschillende kleuren terug die in verbinding staan met een specifiek chakra. Groen heeft bv een andere trilling dan rood.

Meridianen
Meridianen zijn de energiebanen die verdeeld zijn over het gehele lichaam (zie afbeelding 2). Er zijn 12 hoofdmeridianen en 8 extra meridianen, met elk hun punten. In totaal zijn er 360 verschillende punten op de meridianen. Elke meridiaan en elk punt heeft zijn eigen benaming en is gekoppeld aan een specifiek orgaan in het lichaam en een emotie.

Bio-plasmisch lichaam : Aura lagen
Het energiesysteem is verbonden met 7 aura lagen (bio-plasmic body), zie onderstaande afbeelding. Samen vormen zij een veld van energie wat het fysieke lichaam omringd. Iedere laag heeft een verschillende frequentie en functie en heeft een specifiek mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel aspect.


In het energiesysteem kunnen diepliggende emoties vastzitten die daar voor lange tijd verstopt zitten, wanneer emoties en emotionele ervaringen niet goed zijn verwerkt. Als het energiesysteem goed draait, de doorgang vrij is, de chakra’s allemaal open zijn en ze goed zijn uitgelijnd (dus op de juiste frequentie trilt), dan is het dier goed geaard en kan het dier daardoor goed energie opladen en overtollige energie goed afvoeren. De gezondheid is dan optimaal, er is sprake van vitaliteit.

De praktijk laat echter zien dat er energetisch vaak blokkades aanwezig zijn, door stress, pijn en trauma, welke fysieke en mentale klachten geven. Vaak is er al een behoorlijke medische molen doorlopen, zonder resultaat. Het is dan noodzakelijk het energiesysteem te optimaliseren. Dit draagt bij aan herstel en optimale gezondheid.

ENERGIE HERSTELLEN MET ENERGIE, TRILLING EN GELUID.

Dier kruid kracht hersteld dit energetisch systeem op verschillende manieren.

INSIDE-OUT & OUTSIDE-IN.

Holistisch kijkend, optimaliseren wij het geheel: Fysiek, mentaal en energetisch.
We werken van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Alle aspecten in, op en rondom een dier meenemend. Daarin verbinden we het geheel.

Om te beoordelen waar een disbalans aanwezig is, wanneer en hoe dat is ontstaan, zetten we verschillende methoden in: een anamnese, het fysiek en energetisch onderzoek, observatie van het dier, de diagnostische testen en een meting met de (TWIN) Lecher antenne geven inzicht in de aard van de klacht en wat er nodig is om het zelfherstellend vermogen te activeren, te behouden en klachten duurzaam op te lossen. Het doel is homeostase, het bereiken van het natuurlijke evenwicht.

INSIDE-OUT: omvat interne verstoringen van orgaanfuncties, besturingssystemen & voedingsstoffen.

OUTSIDE-IN: Omvat mentale en energetische blokkades, management & het systeem (dier-eigenaar relatie, kudde, leefomgeving, etc).

We volgen hierin het tempo en de volgorde van het dier. Dieren spreken met behulp van communicatie, hun gedrag, & laten letterlijk aan de therapeut voelen waar hun blokkades in het lichaam zitten.

Aan de hand van alle verzamelde informatie tijdens het (intake consult) behandeltraject, wordt zichtbaar welke gebieden ondersteuning nodig hebben. Fysiek en mentaal wordt er ondersteund met fytotherapie, homeopathie, celzouttherapie, aromatherapie, bachbloesemtherapie, voedingsadvies & aanpassingen in het management.

Energetisch wordt er ondersteund met Energie, Sound Healing & Fonoforese.

De KRACHT van energie, trilling & geluid…

FONOFORESE & SOUND HEALING

ENERGIE, SOUND HEALING & FONOFORESE

Wetenschappers binnen de kwantumfysica onderzochten en ontdekten het antwoord; alles bestaat uit energie; de deeltjes en de ruimte daartussen. Deze energie heeft een eigen vibratie, ook wel trilling of frequentie genoemd.
Ook in een lichaam heeft iedere cel een eigen trilling, ieder orgaan een eigen frequentie.
Net als bij het maken van muziek klanken en tonen kan het voorkomen dat bepaalde cellen of organen ‘out of tune’ zijn, ofwel niet de juiste trilling hebben. Ze zijn uit balans. Dit kan fysieke en mentale klachten veroorzaken.

Dier kruid kracht reguleert deze cellen, organen en besturingssystemen. De inzet van Energie, Sound Healing en Fonoforese hebben met elkaar gemeen dat ze gebaseerd zijn op het “fine tunen” van deze trillingen. Als deze cellen, organen en besturingssystemen in de juiste frequentie weer terug trillen, ontstaat er een natuurlijk evenwicht en hiermee balans in de gezondheid. In dit artikel vertellen we jou alles hierover.

Wil je meer lezen over de wetenschap m.b.t. energie en trilling, lees dan dit artikel: https://dierkruidkracht.nl/meting-met-de-lecher-antenne/

De trillingen van de verschillende instrumenten en stemvorken zijn afgestemd op zuivere trillingsfrequenties van de aarde en de kosmos. Dit alles is dan wel geoctaveerd naar het hoorbare. De stemvorken hebben bv onbewust een soort ‘herkenningsmelodie’ (ieder dier heeft zijn eigen unieke trilling) en daar reageert het lichaam op.

Geschiedenis

Genezing met inzet van geluidsgoven en trillingen dateert vanuit het Oude Griekenland.
Apollo was de god van zowel muziek als medicijnen, Aesculapius werd verondersteld mentale aandoeningen te genezen met liedjes, de wetenschappers Plato en Aristoteles deelden de visie dat muziek de ziel en de emoties positief beïnvloedde. Hippocrates speelde muziek voor zijn patiënten.

  • In het Oude Egypte was muziektherapie een begrip in tempels.
  • In bijbelse tijden werden instrumenten gebruikt om kwade geesten van menselijke zielen te overwinnen.
  • De inheemse Amerikaanse cultuur gebruikte zowel lied als dans om de zieken te genezen.

Heinrich Wilhelm Dove ontdekte in 1839 dat het brein in staat was om golven op bepaalde frequenties zelf te creëren. Er werd onderzocht hoe klanken de hersenen kunnen beïnvloeden. De bevindingen gaven inzicht dat trillingen de hersenactiviteit bewust kunnen activeren of in een lagere versnelling kunnen zetten.

Het jaar 1940 werd officieel gezien als het begin van de muziek therapie, toen het Amerikaanse leger muziek opnam in hun programma’s voor de recuperatie van legerpersoneel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig wordt het gebruikt in alle aspecten van de geneeskunde. Er zijn tal van aanwijzingen uit onderzoeken dat de inzet van energie, trilling en geluid effectief is en noodzakelijk voor de algehele gezondheid.

Genezen met geluid gebeurt door het dier te onderwerpen aan specifiek vervaardigde en geproduceerde trillingen en geluiden waardoor er resonantie ontstaat tussen het chakra en de hersengolven. Deze trillingen worden aangeboden via de huidoppervlak, via het gehoor & via de energiebanen.

Resonantie (Latijn: resonare, weerklinken) is een natuurkundig verschijnsel dat voorkomt bij trillingen. Een trillend voorwerp kan een ander voorwerp in trilling brengen, doordat de trillingen via een tussenstof worden doorgegeven.

Bijna alles wat we in het universum ervaren, is perceptie van golven.

Elke sessie is maatwerk en sluit aan op de individuele behoeften van het dier (of het geheel in de kudde), passend bij de verstoring. Het dier is tijdens de behandeling vrij om te bewegen en hierdoor kan hij in zijn eigen taal communiceren met de therapeut en zelf keuzes maken en zichtbaar kenbaar maken wat prettig is.

Geluid en trilling activeert het brein. 
Luisteren vindt plaats via het gehoor, maar de eigenlijke auditieve waarneming vindt plaats in de hersenen. Hier worden de geluidsgolven verwerkt die het oor bereiken. Wanneer geluidsgolven de oren bereiken, worden deze omgezet in elektrische signalen die door de gehoorzenuw omhoog bewegen naar de auditieve cortex, het deel van de hersenen dat geluid verwerkt. Zodra geluidsgolven het brein bereiken, activeren ze reacties in het lichaam.

De hersenbalk (zie afbeelding 1 hieronder), het corpus callosum, een groot vezelssysteem die de linker en de rechter hersenhelft met elkaar verbind. Geluid en trilling activeert de hersenhelften bij de verwerking van toon en klank. Het volume in deze verbindingsbalk neemt toe wanneer er geluid en trilling wordt ontvangen. Bij afgifte van dopamine zorgt de nucleus accumbens (2) voor een prettig gevoel. De gehoorschors, auditieve cortex, (3) neemt tonen waar en verwerkt en analyseert geluid. De amygdala (4) verwerkt de emotie door geluid en trilling. De hippocampus (5) zorgt dat geluid en trilling in het langer termijn geheugen blijft. Geluid en trilling liggen als herinneringen opgeslagen en worden geactiveerd als de geluiden en trillingen worden herkent. Het cerebellum (6) verwerkt geluid en trilling en stuurt beweging aan.

Het deel waar geluid en trilling binnenkomt ligt in de omgeving van het motorische deel van het brein en wordt in grote banen het gehele brein door getransporteerd. Dit zijn functionele gebieden die met elkaar communiceren op afstand.

Geluid en trilling geeft verrijking voor 3 hersen gebieden : motorisch , visueel en auditief. Een geweldige prikkel en verrijking voor het brein.

De frequentie van de verschillende tonen resoneren hetzelfde als een bepaalde hersengolf. Die trillen ook op verschillende frequenties. Zo trillen hersengolven op een andere frequentie wanneer er sprake is van stress dan wanneer een dier ontspannen is.

Wanneer het verschil in de trilling links en rechts gering is, dan gebeurt er iets fascinerends in het brein. Er ontstaan binaurale beats in de hersenen, welke akoestisch niet te horen zijn. Het brein produceert zelf een denkbeeldig geluid, waarvan de frequentie overeenkomt met het verschil tussen de beide beluisterde frequenties. Hoort jouw dier met links bijvoorbeeld een geluid met 400 Hz en rechts een geluid met 410 Hz, dan creëert het brein na verloop van tijd geluidsgolven met een frequentie van 10 Hz. Dat functioneert overigens ook wanneer het geluid buiten het hoorbare scala ligt, de hersenen nemen dit toch waar.

In neurologische studies is bewezen dat geluid en trillingen stress reduceren en emoties stabiliseren. De hersenen worden overspoelt met dopamine, oxytocine komt vrij, een natuurlijke pijnstiller en hormoon. Het houdt het brein vitaal. Geluid en trilling is krachtig. Het kan de energie van de hersengolven veranderen en op die manier verandert het mentale, fysieke en energetische lichaam mee.

Deze trillingen worden bij Sound Healing geproduceerd met behulp van percussie instrumenten zoals klankschalen en klankstaven, gongs, tingsha’s, native flute, handpan, oceandrums en windchimes. Percussie-instrumenten behoren tot wereldmuziek slagwerkinstrumenten voornamelijk terug te leiden tot een bepaalde bevolkingsgroep of land. 
Bij fonoforese wordt behandeld met de trilling van stemvorken, afgestemd op specifieke energiebanen.

De sessies worden op maat energetisch ondersteund met natuurgeneeskunde & astrologie, (Japanse) Reiki, (Chinese) acupressuur, (Japanse) Shiatsu, EFT, TTS en MTVSS.

Een korte toelichting op deze energetische behandel methoden.

Reiki

Usui Reiki Ryoho Gakkai is een eeuwenoude geneeswijze ontdekt door de Japanse grondlegger Mikao Usui. Het is een universele energie die overal, om jou en jouw dier heen en in alles aanwezig is. Het is een methode waarbij gewerkt wordt met het doorgeven van deze energie, waardoor het energiesysteem van jou en jouw dier weer vrij kan gaan stromen en blokkades opgeheven worden, het zelfherstellend vermogen wordt geactiveerd en de fysieke, mentale en energetische balans hersteld of onderhouden.

Astrologie

De ontwikkeling van de Chinese astrologie is nauw verbonden met die van de astronomie, die tot bloei kwam gedurende de 2e eeuw van onze jaartelling. Zo’n ca. 2000 jaar geleden ontwikkelden de Chinezen gedetailleerde kronieken van astronomische waarnemingen, zoals zons- en maansverduisteringen en de bewegingen van planeten en kometen. Vroeger was het ambt van Groot-Astroloog aan het hof van de keizer een van de hoogste bereikbare posities.

Astrologie en natuurgeneeskunde vormen een natuurlijke eenheid, ze zijn organisch met elkaar verbonden en worden zo al duizenden jaren succesvol toegepast.

Wat biedt de dynamische eenheid met de kosmos?
De dierenriemtekens zijn verbonden met het lichaam, elk teken heeft zijn specifieke lichaamszone. Er zijn twaalf oer wetten werkzaam op het psychologisch en fysieke niveau. De planeten hebben een lichamelijke connectie en vormen de sleutel tot psychosomatiek.

Natuurgeneeskundig bieden o.a. de Fytotherapie, Celzout therapie en Bach bloesem therapie aanwijzingen voor herstel en kunnen ingezet worden bij planeten en dierenriem tekens. De holistische aanpak biedt een totale adequate aanpak in de constitutie en activeert het zelfherstellend vermogen.  

Acupressuur

Acupressuur is een Chinese filosofische natuur geneeskunst en onderdeel van TCG (Traditionele Chinese Geneeskunst), een totaalsysteem dat betrekking heeft op het leven en de gezondheid. Evenwicht en dan met name het evenwicht van levensenergie, QI genaamd, is de kern van deze benadering. De werking van acupressuur is er o.a. op gebaseerd, dat energie door meridianen (energiebanen) in het lichaam stroomt. Deze energie (Yin-Yang) moet in evenwicht zijn.
De meridianen hebben een oppervlakkig en diepgelegen traject en kunnen op specifieke plaatsen (acupunctuurpunten) beïnvloed worden. Het creëert een natuurlijk evenwicht tussen Yin en Yang, een dynamische cyclus, van waaruit vijf elementen voortkomen, die allemaal in verbinding staan met elkaar, te weten de elementen:
Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water.

Overeenkomstig met de natuurkunde is de holistische visie; alles vormt 1 geheel.
Door middel van zachte aanraking met lichte druk op specifieke (hoofd)meridianen en acupunctuurpunten gaat de energie stromen. Hierdoor kan invloed worden uitgeoefend op zowel oppervlakkige gebieden als de dieper gelegen organen en kunnen mogelijke verstoringen van het evenwicht, die tot klachten leiden, weer worden hersteld.
Acupressuur technieken worden daar waar nodig aangevuld met Moxa (het verwarmen van acupunctuurpunten).

Shiatsu

Shiatsu (shi = vinger, atsu = druk) is een Japanse lichaamsbehandeling ontwikkeld door Tokujiro Namikoshi en gebaseerd op de anatomie en fysiologie. Shiatsu heeft overeenkomsten met de Chinese geneeskunst daar waar het betreft de locaties waar op het lichaam druk wordt uitgeoefend. Deze komen overeen met de punten die in de Chinese geneeskunst als punten op meridianen bekendstaan (acupunctuurpunten). Echter, in tegenstelling tot de uit de Chinese geneeskunst bekende methoden van acupressuur, waarbij specifieke, gedefinieerde punten op de meridianen gestimuleerd worden voor het behandelen van een klacht, wordt bij Shiatsu op álle punten, die met een meridiaan overeenkomen, druk uitgeoefend, met o.a. de duimen, de vingers en de handpalmen maakt de therapeut bewegingen.

EFT

Emotional Freedom Techniques (EFT), is een interventietechniek gericht op desensitisatie, als onderdeel van gedragsbehandeling en wordt toegepastbij o.a. trauma, psychosomatische klachten. Het doel van deze techniek is de emotionele lading van herinneringen en lichamelijke pijn neutraliseren. Er vind een voor en nameting plaats m.b.t. de intensiteit van de negatieve emotie.
Een serie acupressuurpunten wordt behandeld met behulp van “tapping” (kloppen met de vingers) onder het uitspreken van herinnerwoorden. Hiermee worden de negatieve emoties en lichamelijke pijn losgelaten.

TSS

Trifold Sequencing System (TSS) is een energetische lichaamsbehandeling en rekent af met trauma en shock. De therapeut werkt met de handen op het dier. Deze techniek wordt ingezet bij een emotioneel trauma & fysieke klachten, waarvan de oorzaak ligt in de traumatische gebeurtenis.

MTVSS

MTVSS staat voor:
Moleculair Terminaal Valentie Afstotingssysteem (Molecular Terminal Valence Sloughing System), een energetische behandeling om het immuunsysteem te versterken. De blauwdruk van het lichaam wordt hersteld. Alles wat opgeslagen ligt in het lichaam en energiesysteem wordt tijdens de behandeling losgemaakt, versterkt en/of energetisch opgelost. Tijdens de behandeling wordt gewerkt op een diep energetisch – en celniveau, waardoor er op fysiek-, emotioneel-, cognitief- en spiritueel niveau kan worden losgelaten en ruimte ontstaat voor het zelfherstellend vermogen.

Alles is trilling.
Dier kruid kracht stemt het lichaam zoals het instrument wordt gestemd.
Elk instrument & elke therapievorm heeft een bepaalde frequentie. Op therapeutisch niveau geeft blootstelling aan specifieke frequenties verandering in hersen- en lichaams- activiteiten. Sound Healing, Fonoforese en energetische behandelingen stellen het lichaam in staat zichzelf te herstellen en bevordert een hoge immunologische respons, door de hersengolven te vertragen, die elke cel in het lichaam beïnvloeden en genetische veranderingen teweeg brengt, waardoor de cel van ziek naar ontspannen hersteld.

Deze therapie kan separaat ingezet worden en wordt ook vaak toegepast als onderdeel van het behandeltraject, in combinatie met andere natuurgeneeskundige therapieën en behandelingen en kan ook complementair ingezet worden naast de reguliere geneeskunde.

Creëer Healthy Happy Teamwork©
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem gerust vrijblijvend contact op.
Dier Kruid Kracht https://dierkruidkracht.nl/home/contact/