Claimsverordening

Vraag jij je weleens af wat je kunt gebruiken als jouw dier een probleem heeft? Je wilt graag een duidelijk antwoord: een dier met probleem X geef je product Y. Helaas werkt het niet zo simpel. Ieder dier functioneert anders en daarom helpen we jouw dier graag met een advies op maat.

Daarbij komt ook om de hoek kijken dat fabrikanten van supplementen en diervoeding zich aan een strenge wetgeving hebben te houden.

Maak kennis met de Claimsverordening!

De Claimsverordening is een Europees geldende verordening die medische claims verbiedt op alles wat niet geregistreerd is als geneesmiddel. Hierdoor mogen ziektes en aandoeningen niet in verband met producten genoemd worden en mag er in een artikel geen reclame voor producten gemaakt worden, ook niet als de werking van het product onderbouwd kan worden.

En dan zijn er ook nog de gezondheidsclaims. Dit zijn bijvoorbeeld claims die gaan over het in stand houden van een goede gezondheid. ‘Houdt gewrichten soepel’ of ‘Helpt de luchtwegen schoon te houden’ zijn daar voorbeelden van. Ook die beweringen mogen niet zomaar gebruikt worden. Deze moeten bijvoorbeeld naar een ingrediënt verwijzen dat wetenschappelijk aangetoonde effecten heeft die zijn goedgekeurd door de EFSA. En dat niet alleen, de producent moet zelf ook een database van onderbouwingen hebben.

Geneesmiddelen zijn echt een andere tak van sport, met aparte registraties, onderzoeksvereisten én andere toepassingen.

In de tijd voorafgaand aan de Claimsverordening was er een wildgroei aan fabrikanten die de meest fantastische claims op hun producten maakten. Er kon relatief makkelijk geschreven worden dat een middel allerlei nare ziektes wist te genezen.

Om de consument tegen misleiding te beschermen is de Claimsverordening in het leven geroepen. Daarin staat o.a. dat informatie over producten:

  • begrijpelijk moet zijn voor de consument
  • het wetenschappelijke bewijs moet reflecteren door hun formulering niet medisch van aard mag zijn niet onjuist, dubbelzinnig of misleidend mag zijn
  • niet mag leiden tot twijfels over de veiligheid, niet andere producten of levensmiddelen mag vergoelijken of juist in een kwaad daglicht stellen
  • niet mag stellen, suggereren of impliceren dat een evenwichtige, gevarieerde voeding in het algemeen geen toereikende hoeveelheden nutriënten kan bieden
  • niet mag inspelen op de vrees van consumenten door een suggestieve tekst, illustratie, grafische afbeelding of symbool.

De insteek van de Claimsverordening is natuurlijk heel goed: het voorkomen van misleiding van de consument. Maar de verordening zoals het nu is, heeft best wat kritiek te verduren.

De overheid gaat uit van een hoge mate van zelfregulering door bedrijven waardoor er veel onduidelijkheid bestaat over de regels. Daarnaast zijn zowel de wetgeving als praktisch alle richtlijnen geschreven voor producten die bedoeld zijn voor mensen en niet voor producten voor dieren. Hierdoor moet er nog een extra vertaalslag gemaakt worden. Veterinair is nog een grijs gebied.

Een ander belangrijk neveneffect van de Claimsverordening is dat ook eerlijke informatieverstrekking beperkt wordt. Sommige bedrijven en organisaties beroepen zich daarom op de vrijheid van meningsuiting. Zij zijn bang dat kostbare kennis verloren gaat. Nu is het zo dat er nog van alles geschreven mag worden over grondstoffen en ingrediënten, maar dat het geen reclame voor het middel mag zijn.

Bij de huidige Claimsverordening wordt er niet gelijkmatig gehandhaafd op o.a. het naleven van het gebruik van claims waardoor er een ongelijk speelveld ontstaat. Tegelijk zijn we blij dat de consument – en daarmee ook zijn dier(en) – beschermd worden tegen gevaarlijke medische claims die niet waar zijn.

Om die reden raden we aan advies op maat in te winnen, waarbij onze kennis jou inzicht kan geven in de gezondheid en de aanpak.

Weet je niet waar een natuurlijk middel toe dient of wil je advies hoe een probleem aan te pakken? Neem dan contact op.

Op deze plaats kunnen we om bovenstaande reden niet veel uitweiden over onze kennis vanwege de Europese Claimsverordening. We kunnen je wel 1 op 1 helpen! Bel of mail voor meer informatie.