Animal Assisted Activiteiten, Coaching, Educatie & Interventies

Animal Assisted Activities (AAA): bij AAA worden dieren ingezet bij activiteiten met als doel een verbetering van de kwaliteit van leven, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen of op zorgboerderijen. Kinderen met bepaalde gedragsstoornissen krijgen structuur, regelmaat en voorspelbaarheid door het contact met dieren. 

Assisted Coaching (AAC) is geen therapie, maar een vorm van hulpverlening waarbij volgens een gestructureerd en doelgericht proces wordt gewerkt. De coach zet de gecoachte cliënt op interactieve wijze aan tot effectief gedrag: door bewustwording en persoonlijke groei, groeiend zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Daarbij wordt een hond of paard ingezet. 

Assisted Education (AAE) is een doelgerichte, geplande en gestructureerde interventie met dieren waarbij
de focus ligt op onderwijsdoelen, het verbeteren van sociale vaardigheden en het cognitief functioneren voor jong en oud.
Interventies met dieren kunnen diverse positieve effecten hebben op kinderen en volwassenen.

Deze vorm van ondersteuning biedt verschillende mogelijkheden.
Er zijn verschillende vormen die geschikt kunnen zijn, afhankelijk van het doel.
Als een school bv. doelen heeft op het gebied van verantwoordelijkheden, leren samenwerken, taken verdelen, of
ondersteuning willen bij biologielessen is een klas- of schooldier of dierenweide geschikt.

Als een school kinderen heeft of een verzorgingshuis senioren heeft met speciale (onderwijs)behoeften kan hulp van derden worden ingeschakeld, bijvoorbeeld van een leeshonden en katten of bezoekhonden/katten & paarden programma.

Animal Assisted Interventions

“Animal Assisted Interventions” (AAI) hebben betrekking op activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs.
Daarbij kan worden gedacht aan dierondersteuning en -assistentie in het werk van psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk en sociaal werkenden, onderwijsgevenden en vrijwilligers in de zorg en het onderwijs.
Door middel van het op ondersteunende wijze inzetten van dieren zoals bijvoorbeeld honden, paarden, ezels en andere dieren vindt er optimalisering van therapeutische processen, begeleidende activiteiten en leerprocessen plaats.

De vormen zijn allemaal op maat in te zetten op basis van de behoeften.