Help uw dier met alle ingredienten uit de natuur.

Ontwikkel u zelf middels coaching & paardenkracht.

DIER & EIGENAAR SPIEGELEN ELKAARSpiegelen is een vorm van lichaamstaal die veelal onbewust plaatsvindt. Spiegelen is eigenlijk niets meer dan het aannemen van hetzelfde gedrag of dezelfde houding of een bepaalde mate daarvan. Een dier spiegelt zijn eigenaar. Een dier kan uit balans raken door het spiegelen omdat de eigenaar bijvoorbeeld uit balans is. Dit kan het welzijn en de gezondheid van een dier beinvloeden. Het is daarom goed om als eigenaar te onderzoeken of dit in jouw geval een oorzaak kan zijn van disbalans van jouw dier of van jezelf, het werkt namelijk beide richtingen op.

DIER KRUID KRACHT helpt jou hier graag bij!

kennis in Huis


Tot mijn kennis & kunde behoort agogiek.

Agogiek is de leer van het begeleiden, aansturen of beleidsmatig mogelijk maken van veranderingsprocessen bij mensen. Deze sociale wetenschap bestudeert hoe mensen veranderen en geeft aanwijzingen over de manier waarop deze veranderingsprocessen kunnen worden beïnvloed en begeleid. Agogiek geeft voorschriften rond het interveniëren in menselijke veranderingsprocessen. Agogie verwijst naar de activiteit zelf van het interveniëren in veranderingsprocessen, het agogisch handelen op zich. Agologie is de wetenschap die studie en onderzoek omtrent agogie en agogiek verricht. Ik combineer deze kennis van agogiek bij het coachen met behulp van het paard.

Overige kennis :

HBO Coaching & training

Paarden coaching

Neurolinguïstisch programmeren

Communicatietechnieken & feebackmethoden

Joker/Drama & Theater

(als hulpmiddel bij dialoog en sociale activering).

Veterinaire Natuurgeneeskunde

Ethologie

Anatomie kat hond paard

Fysiologie

Pathologie

Klinische diagnostiek

EHBO

Farmacologie

Voeding


Wat kan

DIER KRUID KRACHT voor jou betekenen?


Stel je vraag en je krijgt ntwoord op jouw vraag.

info@dierkruidkracht.nl

06-23501127