Help uw dier met alle ingredienten uit de natuur.

Ontwikkel u zelf middels coaching & paardenkracht.


  

VIsie & MiSSIE   

DIER KRUID KRACHT


VISIE

Mens & dier spiegelen elkaar. Dieren zijn heel sensitief en voelen feilloos hun omgeving aan. De relatie tussen mens en dier kan dus een positieve invloed hebben op het welzijn en de gezondheid van mens & dier, tegerlijkertijd kan het er ook voor zorgen dat er een dis-balans bij zowel mens als dier ontstaat.

Het familielid maakt deel uit van het hele systeem, inclusief huisdieren. Alle “familieleden” zijn voortdurend met elkaar in interactie en daarmee is het welzijn van een ieder bepalend voor het welzijn en gezondheid van het geheel en vise versa.
Als door omstandigheden de harmonie wordt verstoord, zijn symptomen “ slechts“ de boodschappers van het lichaam, die aangeven dat er iets mis is. Door de herkomst van de symptomen te bepalen, kunnen we de oorzaak van het ziek zijn achterhalen en die vervolgens behandelen. Zodat het probleem bij de kern wordt aangepakt.


DIER KRUID KRACHT heeft voor ogen de gezondheid en het welzijn van mens en dier te bevorderen.

DIER KRUID KRACHT kijkt naar de totale mens en het totale dier + de combinatie van mens en dier (interactie en relatie tussen mens & dier) en kijkt wat er nodig is om balans te bereiken in gezondheid en welzijn voor beiden. DIER KRUID KRACHT werkt vanuit een holistische visie. Alle facetten in het leven van jou & jouw dier komen aan bod.

Om die reden biedt DIER KRUID KRACHT een totaal pakket aan ondersteuning en begeleiding aan mens & dier wat bestaat uit natuurgeneeskunde voor het dier /mens (maatregelen en natuurlijke middelen) & coaching voor de mens. Zo wordt een klacht intergraal aangepakt.


MISSIE

DIER KRUID KRACHT slaat de brug tussen dier & mens.

Het is de missie van DIER KRUID KRACHT om jou & jouw dier te helpen de oorzaak te achterhalen van klachten (CURATIEF) of te voorkomen dat er problemen ontstaan (PREVENTIEF).

DIER KRUID KRACHT wil graag in samenwerking met jou & jouw dier werken aan zelfherstel en behoudt of verbetering van de gezondheid van jou en jouw dier, zowel preventief als curatief. Patientparticipatie staat voorop. Jij hebt een zeer belangrijke rol bij het verbeteren van jouw welzijn en gezondheid & dat van jouw dier. DIER KRUID KRACHT betrekt jou in dit proces en verstrekt jou onderbouwde informatie.

DIER KRUID KRACHT ondersteunt en begeleidt je in jouw proces om antwoorden te vinden op vraagstukken en het krijgen van inzicht door ervaring.

DIER KRUID KRACHT heeft het welzijn van jou en jouw dier voorop staan en zoekt naar de allerbeste passende oplossing in maatregelen en natuurlijke middelen.

DIER KRUID KRACHT werkt integraal samen met complementaire disciplines (incl. regulier).